dimarts, 30 de juliol del 2013

L' ALIMENTACIÓ DURANT LA GESTACIÓ I LA LACTACIÓ
En el procés de la  gestació es produeix el 70% del creixement fetal dins de l'últim 1/3 d' aquesta, per això és a partir de la quarta setmana que hem de començar augmentar de manera gradual d'un 25 a un 50% la dosis de la seva alimentació respecta la dosis de manteniment. Si una gossa ingereix 100 gr. d' aliment al dia li anirem augmentant fins a 150 gr. al dia. També controlarem el pes de la gosseta i  podrà superar els seu pes inicial entre un 15 i un 25% més. Si una gosseta pesa 5 kg al final de la gestació podrà pesar entre 5.75kg i 6.25kg. No deixarem que pesi més perquè després podem tenir problemes alhora del part ni menys pes perquè no podrà tenir una  lactació correcte. A mida que avança la gestació l' espai abdominal per l' aliment va disminuint per això si cal repartirem la ingesta diària de l' aliment en més tomes.
previ al part la gossa deixarà de menjar unes 12 hores abans i no ho farà dins de les 24 h post part però hem d'intentar que mengi de seguida convidant-la a menjar de seguida. El pes de la gossa després del part ha de ser superior entre un 5 i un 10% del seu pes inicial.
Durant la lactació la quantitat de menjar serà:
La primera setmana d'1 a 1'5 vegades més de la dosis de manteniment
La segona setmana de 1'5 a 2 vegades més
La tercera i quarta setmana de 2'5 a 3 vegades més.
L' alimentació haurà de ser d' alta qualitat i de bona digestabilitat i l' accés a l' aigua ha de ser ad libitum. 
Quan els cadells comencen a menjar aliment sòlit anirem disminuint gradualment la quantitat de menjar de la gossa fins a la seva dosis de manteniment abans de la gestació.

Si l' alimentació és de bona qualitat no serà necessari suplementar amb cap complex vitamínic, ni de calci.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada