dimarts, 7 d’agost del 2012

PROTEÏNES A L'ORINADurant aquests mesos d' agost i setembre iniciarem una campanya gratuïta per la detecció precoç de la proteïnúria, és la presència a l' orina de proteïnes en quantitat superior a la normal.

A l' orina no hi hauríen d'aparèixer proteïnes, si aquestes apareixen vol dir que el sistema urinari no funciona. Les proteïnes a l' orina no són simptomàtiques però amb el temps ens indicaran que existia una insuficiència renal.
Estudis fets a Espanya i Itàlia han posat de manifest que 1 de cada 2 gossos presenta proteïnes a l' orina.
L' estudi precoç de l' orina ens permetrà instaurar un tractament que ralentitzarà el procés renal.

Passa per la clínica a buscar la informació i la tira reactiva per valorar l' estat de l' orina del teu animal.


www.argosclinica.com