dilluns, 3 de març del 2014

L'OBESITAT FELINAL’ obesitat felina és una patologia cada vegada més freqüent en els països desenvolupats, afectant entre el 25-50% de la població felina.
El factors de risc són: edat mitjana, sexe (mascles), subestimació de la condició corporal, esterilització i la inactivitat.
L’obesitat té implicacions molt importants sobre la salut del nostre gat, ens pot donar lloc a Diabetes mellitus, dolor articular, problemes dèrmics...
El diagnòstic de l’ obesitat el farem a partir de la condició corporal, donarem una puntuació visual i tàctil que ens determinaran la importància de l’ obesitat.
El tractament es farà des de dues vessants: augmentant l’ exercici i disminuint la ingestió de calories.
Escollirem una dieta terapèutica, que estan formulades amb un augment de proteïna i d’ altres nutrients que ens compensaran la reducció de consum energètic i evitarà la pèrdua de massa muscular.
Si escollim una dieta humida, ens serà més fàcil dosificar-la, tenen un efecte més saciant però són més cares. En la dieta seca haurem de pesar-la bé perquè solen existir errors importants en les dosificacions dels vasos mesuradors que regalen amb el pinso.
Com calculem la quantitat que ha de menjar, primer haurem de conèixer les necessitats de manteniment del nostre gat i en reduirem el 20%. Controlarem la pèrdua de pes que ha de ser d’un 1%/ setmana. Els pesarem cada dues setmanes a l’inici i després cada quatre setmanes. Un cop arribem al pes ideal hem de mantenir-lo perquè si no s’ha observat que el gat recupera el pes superant el que tenia inicialment

També és molt important evitar l’ avorriment de l’ animal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada